• Verslo valdymo konsultacijos

Verslo strategija ir transformacija

Mes įsigilinsime į Jūsų verslo specifiką, galimybes ir rizikas bei padėsime Jums parengti verslo strategiją, įgalinančią įgyti konkurencinį pranašumą ir pagerinti veiklos rezultatus.

Finansai

Siekiame, kad mūsų teikiamos verslo valdymo konsultacijos išspręstų vidaus kontrolės problemas bei įgalintų pagerinti verslo rezultatus per pridėtinę vertę kuriančių finansų įrankių naudojimą, įžvalgas ir diskusijas.

Procesai

Mūsų konsultantai nustatys veiklos efektyvumo didinimo ir rizikos mažinimo galimybes. Dirbame su klientais siekdami sukurti ir įgyvendinti procesų pertvarką, kuri leistų optimizuoti kaštus, sumažinti rizikas ir pasiruošti verslo augimui.

Verslo strategija ir transformacija

 • Koks Jūsų įmonės tikslas? Kokios yra verslo augimo galimybės?
 • Kokia turi būti organizacijos struktūra strateginei vizijai įgyvendinti?
 • Koks yra verslo modelis, leisiantis įgyti konkurencinį pranašumą?
 • Kokių reikia resursų ir kompetencijų strateginei vizijai įgyvendinti ir konkurenciniam pranašumui įgyti?

Verslo strategija

Mes dirbame su kliento vadovų komanda siekdami suformuoti įmonės strateginę viziją, identifikuoti prioritetus ir parengti konkrečius veiklos planus, kurie įgalintų pasiekti konkurencinį pranašumą ir padidinti  verslo grąžą.

Reorganizacija

Padedame klientui pagerinti įmonės efektyvumą ir manevringumą nuolat besikeičiančioje verslo aplinkoje teikdami įmonių struktūros optimizavimo paslaugas.  Dirbdami kartu su teisininkais galime pasiūlyti visapusiškas paslaugas nuo įmonių struktūros alternatyvų vertinimo, reorganizacijos planavimo iki jos įgyvendinimo.

Restruktūrizacija

Mes įvertiname laikinų finansinių sunkumų turinčių įmonių esamą situaciją ir galimas finansinių problemų sprendimo alternatyvas.  Patariame įmonėms ir suinteresuotosioms šalims dėl galimybių atkurti įmonės mokumą, grąžinti kreditoriams skolas ir išvengti įmonės bankroto.

Finansai

 • Kokia turi būti finansų planavimo ir valdymo sistema, įgalinanti laiku priimti tinkamus verslo sprendimus?
 • Kokie produktai, klientai ar rinkos sąlygoja verslo augimą? Kaip paskirstyti turimus išteklius?
 • Kokios yra didžiausios finansinės rizikos ir kaip jas valdyti?
 • Kokia jūsų verslo vertė? Kokia optimali kapitalo struktūra?

Finansų valdymo sprendimai

 • Kuriame ir diegiame finansų planavimo ir valdymo sistemas, atsižvelgiant į įmonės strateginius tikslus.
 • Atliekame finansų valdymo  auditą ir patariame, kaip optimizuoti procesus.
 • Kuriame ir teikiame pagalbą diegiant sąnaudų paskirstymo sistemą.
 • Atliekame finansų vidaus kontrolės mechanizmo efektyvumo vertinimą ir patariame efektyvumo didinimo klausimais.

Išorinis finansų vadovas

Teikiame išorinio finansų vadovo  paslaugas:

 • Pinigų srautų valdymas
 • Apyvartinio kapitalo valdymas
 • Biudžetavimas ir biudžeto kontrolė
 • Finansų vidaus kontrolė ir atitiktis
 • Finansų verslo partneris

Verslo/Įmonės vertinimas

Bendradarbiaudami su turto vertintojais, teikiame klientams  nepriklausomą nuomonę dėl jų verslo ar įmonės vertės.

Verslo planas

Padedame apsibrėžti verslo strategiją, atlikti rinkos tyrimus ir parengti verslo planą verslo galimybei pristatyti ir finansavimui gauti. Jeigu klientas yra atlikęs rinkos tyrimus ir nori rengti verslo planą pats, esame pasirengę paruošti finansinę verslo plano dalį ir teikti konsultacijas bei patarimus verslo plano rengimo ir pristatymo klausimais.

Procesai

 • Ar pagrindiniai Jūsų įmonės procesai yra efektyvūs?
 • Kaip sumažinti neefektyvumus ir pagerinti kontrolės mechanizmo ir sprendimų priėmimo procesus?

Procesų efektyvumo didinimo konsultacijos

Padedame klientams nustatyti, įvertinti ir optimizuoti procesus, tokiu būdu sumažinti neefektyvumus, kaštus ir pagerinti įmonės veiklos rezultatus.

ERP diegimo konsultacijos

Padedame įmonėms planuoti ir valdyti verslo valdymo sistemos (ERP) diegimo projektą ir minimizuoti trukdžius, išvengti lūkesčių neatitikimų ir optimizuoti diegimo kaštus. Mes veikiame kaip tarpininkai tarp kliento ir IT sistemų diegimo įmonės ir padedame klientui aiškiai apibrėžti finansų ir valdymo informacijos poreikius įmonėje, tinkamus procesus ir suformuoti reikalavimus IT sistemų diegimo įmonei.

Politikos ir procedūros

Kuriame ir diegiame kliento verslo specifikai pritaikytas politikas ir standartines veiklos procedūras. Teikiame pilną paketą politikų ir procedūrų, apimančių visus esminius procesus organizacijoje, arba   tam tikro vieno ar kelių procesų standartines veiklos procedūras. Padedame parengti politikų ir procedūrų diegimo planą ir komunikaciją visai organizacijai.

Rizikos valdymas ir vidaus kontrolės

Padedame sukurti rizikos valdymo sistemą įmonėje. Teikiame pagalbą identifikuojant ir vertinant kliento rizikas bei organizuojant rizikų valdymo procesus.

SAC