• Kitos paslaugos

Įmonės administravimo paslauga

Pilna įmonės steigimo paslauga, teikiamos tinkamos teisinės formos ir struktūros parinkimo konsultacijos.
 • Įmonės įregistravimas
 • Registracijos adreso paslauga
 • Korespondencijos administravimas
 • Aktais numatytų įmonės registrų tvarkymas ir deklaravimas atitinkamoms institucijoms
 • Dalyvavimas valdybos posėdžiuose ir protokolavimas
 • Banko sąskaitos atidarymas

Įmonės likvidavimas

Padedame verslo savininkams likviduoti įmonę. Įmonės likvidavimo paslaugos apima:
 • Rengiame dokumentus, reikalingus įmonių likvidavimo procedūroms atlikti, bei teikiame juos atitinkamoms institucijoms
 • Pasirūpiname pažymų, reikalingų baigiant įmonių likvidavimo procedūras, gavimu
 • Atstovaujame klientą valstybinėse institucijose (Registrų centras, Mokesčių inspekcija, SoDra, muitinė)
 • Parengiame buhalterinės apskaitos dokumentus archyvui
 • Parengiame galutines finansines ataskaitas
 • Tvarkome likviduojamų įmonių buhalterinę apskaitą ir užbaigiame mokestines procedūras

Įmonių steigimas

Verslo savininkų pavedimu steigiame įmones. Juridinio asmens steigimo paslaugos apima:

 • Rengiame dokumentus (pagal poreikį dvikalbius), reikalingus įmonės steigimo procedūroms atlikti, bei teikiame juos atitinkamoms institucijoms
 • Esant nestandartiniams ir/ar dvikalbiams steigimo dokumentams bendraujame su notaru dėl jų tvirtinimo
 • Atidarome kaupiamąją sąskaitą banke
 • Paruošiame naujai įsteigtą įmonę veiklos pradžiai: rengiame vadovybės įsakymus, darbo sutartis, konsultuojame dėl kitos reikalingos dokumentacijos parengimo
 • Tvarkome naujai įsteigtų įmonių buhalterinę apskaitą, atstovaujame klientą valstybinėse institucijose (Registrų centras, Mokesčių inspekcija, Sodra)

Kitos teisinės paslaugos

 • Konsultacijos darbo teisės klausimais
 • Teikiame paslaugas, susijusias su įmonių registriniais duomenimis, tokias kaip įstatų, įstatinio kapitalo, buveinės adreso keitimas
SAC