• Auditas ir užtikrinimo paslaugos

Mūsų teikiamų audito ir užtikrinimo paslaugų tikslas yra pareikšti nepriklausomą audito nuomonę ir/ar įžvalgas ir rekomendacijas dėl aptiktų rizikų, jų mažinimo, apskaitos ir vidaus kontrolės sistemos tobulinimo.

Savo darbe vadovaujamės Tarptautiniais audito standartais, Lietuvos Respublikos audito įstatymu ir Tarptautiniu buhalterių profesionalų etikos kodeksu.

Finansinės atskaitomybės auditas ar peržvalga

  • Metinės, tarpinės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas
  • Kai pilnas auditas nereikalingas, atliekama mažesnės apimties ir užtikrinimo finansinės atskaitomybės peržvalga

Sutartos procedūros

  • Mažesnės apimties konkrečios apskaitos srities, straipsnio, sąskaitos ar atskiros finansinės ataskaitos patikrinimas

Vidaus auditas

  • Konsultuojame klientus vidaus kontrolės sistemos bei vidaus audito klausimais, taip pat atliekame vidaus auditą

Kitos užtikrinimo paslaugos

  • Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita
  • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas
  • Finansinis-ekonominis veiklos tyrimas (Due diligence)
SAC