• Apskaitos paslaugos

Baker Tilly teikia apskaitos paslaugas įvairios teisinės formos ir dydžio Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonėms.

Apskaitos paslaugas teikiame naudodamiesi Microsoft Dynamics NAV (Microsoft Navision Financials) programine įranga. Klientui, pagal poreikį, suteikiame prieigą internetu prie jo įmonės apskaitos duomenų bazės.  Klientui pageidaujant teikiame apskaitos paslaugas naudodami ir kitą,  kliento naudojamą, verslo valdymo programinę irangą (pvz. SAP ERP, NAV, kt.).

Buhalterinė apskaita

 • Apskaitos tvarkymas pagal  verslo apskaitos standartus (VAS) ir/ar tarptautinius apskaitos standartus (IFRS).
 • Teikiame apskaitos paslaugas nuo pirminių apskaitos dokumentų rengimo ir apskaitos iki finansinės atskaitomybės sudarymo.
 • Buhalterinės apskaitos duomenų pagrindu periodiškai ruošiame ir teikiame vadovams  ataskaitas valdymo tikslais.
 • Atstovaujame klientų interesus  Valstybinėse institucijose (Registrų centras, VMI, SoDra, muitinė kt.).
 • Rengiame apskaitos politiką ir standartines veikos procedūras.

Finansinė atskaitomybė

 • Esame pasiruošę padėti įmonių vadovams atlikti jų kasmetinę pareigą teikiant finansinę atskaitomybę akcininkams ir valstybės institucijoms.
 • Rengiame tarpinę, metinę ar/ir konsoliduotą finansinę atskaitomybę pagal verslo apskaitos standartus (VAS) ir/ar tarptautinius apskaitos standartus (IFRS).
 • Turime patirtį rengti mokestines deklaracijas ir sudaryti finansinę atskaitomybę, naudojant įmonių grupės valdomus centralizuotus apskaitos duomenis.

Kitos apskaitos paslaugos

Darbo užmokestis
 • Atliekame darbo užmokesčio paskaičiavimus, teikiame SoDros ir gyventojų pajamų mokesčių ataskaitas, tvarkome personalo dokumentaciją. Darbo užmokesčio mokėjimo duomenis galime eksportuoti į banko sistemą, naudojat LITAS-ESIS programinę įrangą.
Mokesčių apskaita
 • Tvarkome apskaitą mokesčių tikslais užsienio vienetams įregistruotiems Lietuvoje mokesčių mokėtojais ar PVM mokėtojais.
 • Vykdome PVM, pelno, gyventojų pajamų mokesčių ir socialinio draudimo įmokų bei kitų mokesčių apskaitą, teikiame  mokesčių deklaracijas atitinkamoms institucijoms.

Valdymo apskaita

 • Mūsų komanda yra pasiruošusi pristatyti ir diskutuoti apie Jūsų įmonės veiklos būklę atspindėtą finansinėje atskaitomybėje. Mes galime padėti identifikuoti esminius veiklos rodiklius Jūsų verslo sėkmei matuoti.
 • Teikiame biudžetavimo, veiklos planavimo paslaugas bei periodinius veiklos rodiklių palyginimus su biudžetu.
 • Atlikę Jūsų įmonės veiklos analizę, esame pasiruošę diskutuoti apie galimus veiksmus siekiant padidinti įmonės pelningumą, valdyti pinigų srautus ir išnaudoti įmonės rezervus.
 • Klientui pageidaujant, dalyvaujame įmonės valdybos posėdžiuose pristatant įmonės finansinę informaciją.
SAC