• Baker Tilly International

UAB Scandinavian Accounting and Consulting, naudojanti Baker Tilly prekinį ženklą, yra nepriklausomas Baker Tilly International narys. Baker Tilly International Limited yra anglų kompanija. Baker Tilly International neteikia profesinių paslaugų klientams. Kiekviena įmonė narė yra atskiras ir savarankiškas juridinis vienetas ir kiekvienas apibūdina save kaip tokį. UAB Scandinavian Accounting and Consulting nėra Baker Tilly International agentas ir neturi įgaliojimų įpareigoti Baker Tilly International arba veikti Baker Tilly International vardu. Baker Tilly International, UAB Scandinavian Accounting and Consulting ar bet kuri kita nepriklausoma įmonė narė nėra atsakingi už viena kitos veiksmus ar neveikimą. Be to, Baker Tilly International ar bet kuri kita įmonė narė neturi teisės į kitų įmonių narių valdymo kontrolę. Baker Tilly prekinis ženklas ir su juo susijęs logotipas yra naudojami pagal Baker Tilly International Limited licenciją.

UAB Baker Tilly Baltics,  naudojanti Baker Tilly prekinį ženklą, yra nepriklausomas Baker Tilly International narys. Baker Tilly International Limited yra anglų kompanija. Baker Tilly International neteikia profesinių paslaugų klientams. Kiekviena įmonė narė yra atskiras ir savarankiškas juridinis vienetas ir kiekvienas apibūdina save kaip tokį. UAB Baker Tilly Baltics nėra Baker Tilly International agentas ir neturi įgaliojimų įpareigoti Baker Tilly International arba veikti Baker Tilly International vardu. Baker Tilly International, UAB Baker Tilly Baltics ar bet kuri kita nepriklausoma įmonė narė nėra atsakingi už viena kitos veiksmus ar neveikimą. Be to, Baker Tilly International ar bet kuri kita įmonė narė neturi teisės į kitų įmonių narių valdymo kontrolę. Baker Tilly prekinis ženklas ir su juo susijęs logotipas yra naudojami pagal Baker Tilly International Limited licenciją.

SAC